Klima Belehar

O PODJETJU

Začetki podjetja Klima Belehar d.o.o. segajo v leto 1980, ko je s podjetništvom začel Jožef Belehar. Od leta 2002 ga uspešno vodi direktor in lastnik Bojan Belehar, ki z ekipo kvalificiranih in visoko kvalificiranih posameznikov, ohranja tradicijo in stremi k nenehnim izboljšavam.

Podjetje Klima Belehar je specializirano za izvajanje strojnih instalacij (prezračevanje, hlajenje, ogrevanje, vodovodne in plinske instalacije). Z lastno proizvodnjo pločevinastih in inox prezračevalnih kanalov ter kvalitetne montažne ekipe za montažo strojnih instalacij, je eno vodilnih podjetji na domačem trgu.

Podjetje ima zaposlenih 22 kvalificiranih in visokokvalificiranih delavcev z dolgoletnimi izkušnjami. Pri delu ekipo odlikuje strokovnost, hitra odzivnost, inovativni pristop ter učinkovita, zanesljiva, pravočasna in vrhunska izvedba naročenih del.

Naše poslanstvo

Zagotavljamo idealne pogoje bivanja doma in v objektih za družbeno rabo.

V proizvodnih procesih za zaposlene ustvarjamo optimalne pogoje s prezračevalnimi, klimatskimi in odsesovalnimi sistemi.

Pri proizvodnji upoštevamo najvišje standarde glede zagotavljanja kakovosti, varstva okolja in zmanjševanja porabe energije.

Naše vrednote

Strast in zadovoljstvo zaposlenih. Inovativnost in odličnost – Tako mi kot naši izvajalci smo usmerjeni k uporabi najnovejših tehnologij, rešitev in novih delovnih procesov.

Okolje – Naša Visoka zavest do okolja se kaže pri uporabi okolju prijaznih materialov, skrbnem ločevanju odpadkov in stalnem zmanjševanju energije v proizvodnih procesih

Digitalna transformacija podjetja Klima Belehar d.o.o.

Naziv operacije

Podjetje KLIMA BELEHAR d.o.o. je z operacijo Digitalna transformacija podjetja Klima Belehar d.o.o. uspešno kandidiralo na Javnem razpisu P4D-C19. Spodbude za digitalno transformacijo MSP.

Opis operacije

Digitalna transformacija podjetja Klima Belehar d.o.o. bo zagotovila nadaljnjo rast in razvoj podjetja. Področja transformacije: Izkušnja kupca, Podatkovna strategija, Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, Kibernetska varnost in Industrija 4.0.

Namen operacije

Podjetje je zaznalo svetovni trend digitalizacije v vseh sferah poslovanja in proizvodnje tako da se želi tudi samo digitalno transformirati.

Cilji operacije

Cilji so:

 • Digitalna transformacija podjetja na področjih:
  •  Izkušnja kupca,
  •  Podatkovna strategije,
  •  Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja,
  •  Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve,
  •  Razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,
  •  Kibernetska varnost,
  •  Industrija 4.0.
 •  Uvajanje energetsko učinkovitih procesov in proizvodov.

Rezultati operacije

Podjetje je uspešno izvedlo digitalno transformacijo, optimiziralo poslovne in proizvodne procese, uvedlo višjo stopnjo brezpapirnega poslovanja in pričelo poslovati in komunicirati po digitalnih tržnih kanalih. V proizvodnjo je uvedlo funkcionalnosti Industrije 4.0. Prav tako je zaživel sistem uporabe črtnih kod v skladišču.

www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«