Članek je bil dodan: 05/13/2017 Excellent SME Slovenia

Spletni certifikat »Odlično srednje, malo ali mikro podjetje« oziroma »Excellent SME Slovenia« je priznanje za odlično poslovanje, ki ga Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z uveljavljeno bonitetno hišo Coface Slovenija izdaja najboljšim srednjim, malim in mikro podjetjem.
  

Poglavitni nameni izdaje spletnega certifikata so povečevanje transparentnosti trga, promocija dobrih srednjih, malih in mikro podjetij, promocija varnega poslovanja in promocija dobrih poslovnih običajev, kar so tudi smernice EU za spodbujanje malih in srednjih podjetij k večji poslovni odličnosti. Imetnik certifikata pridobi danes zelo potrebno kredibilnost pri poslovanju.

Glavni cilji izdaje spletnega certifikata je povečanje varnosti poslovanja in zaupanja ter lažje in hitrejše poslovno odločanje z manj tveganja na strani kupcev in poslovnih partnerjev.

Osnova za izdajo certifikata je bonitetna ocena in redni monitoring bonitetne hiše Coface Slovenija ter spletna tehnologija SafeSigned®, ki preprečuje kopiranje tega znaka kakovosti s spletne strani na kateri je postavljen.

Link do certifikata: https://excellent-sme-si.safesigned.com/klima-belehar-doo 

Članek je bil dodan: 07/31/2012 Subvencije EKO SKLADA zaključene

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja, da je Javni poziv 18SUB-OB13 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 3/13) zaključen, ker so zaprošene nepovratne finančne spodbude vlagateljev že presegle vsa razpisana sredstva. Zadnji rok za oddajo vlog je 19.7.2013. Vloge, ki do tega datuma ne bodo oddane bodisi osebno do 14.30. ure na sedežu Eko sklada oz. ne bodo oddane priporočeno na pošti do konca tega dne, bodo zavržene. Nov javni poziv za dodeljevanje nepovratnih sredstev občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb bo predvidoma objavljen v začetku leta 2014. Pri tem je potrebno poudariti, da se bodo tudi na prihodnjih javnih pozivih Eko sklada nepovratne finančne spodbude dodeljevale samo za naložbe, ki ob oddaji vloge še ne bodo izvedene. Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Nalaganje...