Kaj je klimatizacija?

Klimatizacija je postopek za pripravo zraka, ki ustvari ustrezen nivo udobja za ljudi in drugih bitij – vzdrževanje primerne temperature in vlažnosti v zaprtem prostoru. V širšem smislu se izraz nanaša na vse oblike hlajenje, ogrevanje, prezračevanje ali dezinfekcijo, kjer je prisotna klimatska naprava.

 

Klimatske naprave:

Klimatska naprava deluje tako, da iz prostora odvzame del zraka, ga obdela in s pomočjo regulacije temperature vzpostavi idealno temperaturo in vlažnost. Hladen zrak v prostoru ogreva, topel zrak pa hladi in razvlažuje. Klimatska naprava je sistem s toplotno črpalko zrak – zrak.


Princip delovanja toplotne črpalke zrak-zrak:

V naravi se toplota iz toplejšega telesa prenese na hladnejše telo spontano, toplotne črpalke pa za ta prenos porabijo tudi določeno količino energije v obliki električne energije. Razmerje med električno energijo, s katero se napaja toplotna črpalka in energijo iz okolja, je odvisno od številnih dejavnikov.  Za določitev tega razmerja pri toplotni črpalki zrak-zrak je potrebno najprej upoštevati temperaturo, pri kateri bo potekala toplotna izmenjava (temperatura notranjega prostora in temperatura zunanjega okolja). V resnici je toplotna črpalka zrak - zrak sposobna proizvajati energijo za hlajenje ali ogrevanje z ne več kot 25% električne energije nabavljene prek distributerjev električne energije in z do 75% brezplačne energije črpane iz okolja, tudi pri zelo nizkih zimskih temperaturah. To je mogoče zaradi tehnologije s skrol kompresorjem, ki izkorišča fizikalne lastnosti freona (plin z oznako R410-A), katerega vrelišče je pri -48,5°C. 

Uvajanja meril učinkovite rabe energije smo se z januarjem 2013 lotili zelo striktno, s tako imenovano ErP zakonodajo, katera predpisuje načrtovanje in uporabo energijsko varčnejših proizvodov, za katere je pri dajanju na trg EU ključno merjenje in podajanje meritev sezonske energetske učinkovitosti.

Ta predpis velja tudi za klimatske naprave do 12 kW nazivne hladilne moči. Nam najbolj poznane in najbolj uporabljane klimatske naprave za domove in poslovne prostore so sistemi s toplotno črpalko zrak – zrak.

 

Licence za delo s hladilnimi plini:

Na podlagi uredbe zakona o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih  toplogrednih plinov imajo naši serviserji in monterji narejeno usposabljanje na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO). Program usposabljanja je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Po zaključenem programu usposabljanja kandidat pristopi k izpitu. Po uspešno opravljenem izpitu kandidat pridobi spričevalo o usposobljenosti za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini, s katerim Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije potrjuje, da je kandidat strokovno usposobljen za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini pri izvajanju določene dejavnosti. Plini, ki se uporabljajo pri servisiranju klimatskih naprav so: R-407C, R-410A, F-4004A, F-134A.

 

 

Ponudba klimatskih naprav:


Warning: Illegal string offset 'product_id' in /home/klimab57/public_html/var/compiled/customer/%%48^484^484B92FE%%grid_list.tpl.php on line 56

Warning: Illegal string offset 'product_id' in /home/klimab57/public_html/var/compiled/customer/%%48^484^484B92FE%%grid_list.tpl.php on line 57

Warning: Illegal string offset 'price' in /home/klimab57/public_html/var/compiled/customer/%%C0^C0D^C0D66DDE%%product_data.tpl.php on line 9

Warning: Illegal string offset 'zero_price_action' in /home/klimab57/public_html/var/compiled/customer/%%C0^C0D^C0D66DDE%%product_data.tpl.php on line 9

Warning: Illegal string offset 'zero_price_action' in /home/klimab57/public_html/var/compiled/customer/%%C0^C0D^C0D66DDE%%product_data.tpl.php on line 9

Warning: Illegal string offset 'price' in /home/klimab57/public_html/var/compiled/customer/%%C0^C0D^C0D66DDE%%product_data.tpl.php on line 9

Warning: Illegal string offset 'zero_price_action' in /home/klimab57/public_html/var/compiled/customer/%%C0^C0D^C0D66DDE%%product_data.tpl.php on line 9
 
TOSHIBA AVANT Inverter 2,5kW
   
TOSHIBA AVANT Inverter 3,5kW
   
TOSHIBA AVANT Inverter 5kW
   
TOSHIBA SUZUMI PLUS 2,5kW
 
 
TOSHIBA SUZUMI PLUS 3,5kW
   
TOSHIBA SUZUMI PLUS 4,5kW
   
TOSHIBA SUZUMI PLUS 5kW
   
TOSHIBA SUZUMI PLUS 6kW
 
 
TOSHIBA TALNA 2,5kW
   
TOSHIBA TALNA 3,5kW
   
TOSHIBA TALNA 5kW
     
Nalaganje...