1.687,00 

1.520,00 

KODA: MSZ-AP50VGK/MUZ-AP50VG

Opis

Klimstska naprava MITSUBISHI MSZ-EF 5kW

Share |