619,00 

557,00 

KODA: MSZ-HR25VF/MUZ-HR25VF

Opis

Klimstska naprava MITSUBISHI MSZ-DM 2,5kW

Share |